Friday 3 June 2011

Fascinating catalogue: Аnthropologie - next issue!

Новият юнски брой на Аnthropologie каталог! Отново съм омагьосана от хубава фотосесия, много приятни дрехи и красиви неща!!! Великолепен е!


No comments:

Post a Comment

Pages