Tuesday 21 June 2011

My favorite illustrations by Blancucha!

Бях загубила дирите на тези илюстрации и мира не си давах, докато не ги открих отново! "Героите" на Blancucha са ми любими! Не си спомням миналия път къде разглеждах тези илюстрации, но сега пътят е ясен Flickr


No comments:

Post a Comment

Pages