Friday, 15 February 2013

Signe Vilstrup for Vanity Fair – Eliza Editorial!

Петъкът ще бъде цветен с невероятно красива, кукленска и пълна с цветя и цветове модна фотосесия на фотографката Signe Vilstrup за Vanity Fair!
За хубаво и цветно настроение днес, тя е моето вдъхновение и пожелание за хубав уикенд!

No comments:

Post a Comment

Pages